പുതിയ നിറത്തില്‍ കെടിഎം RC200 ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍
June 21, 2018 6:45 pm

കറുപ്പ് നിറത്തില്‍ പുതുക്കിയ കെടിഎം RC200 ഇന്ത്യയില്‍ പുറത്തിറങ്ങി. സ്‌പോര്‍ട് RC നിരയില്‍ കെടിഎമ്മിന്റെ പ്രാരംഭ മോഡലാണിത്. ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്നുവരെ