കെടിഎം ഡ്യൂക്കുകള്‍ക്കായി പുതിയ സിയറ്റ് സൂം റാഡ് X1 ടയറുകള്‍ വിപണിയില്‍
November 27, 2017 12:35 pm

പുത്തന്‍ സൂം റാഡ് X1 ടയറുകളുമായി സിയറ്റ്. പ്രീമിയം റാഡിയല്‍ ടയറായ സിയറ്റ് സൂം റാഡ് X1 ഇന്ത്യയില്‍ പുറത്തിറങ്ങി.