സ്കെയില്‍ അപ്പ് ഗ്രാന്റ്; കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മിഷന്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
January 6, 2021 1:55 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സ്കെയില്‍ അപ്പ് ഗ്രാന്‍റിനായി കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മിഷന്‍ (കെഎസ്‍യുഎം) സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേരള