യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജില്‍ കെ.എസ്.യു പ്രവര്‍ത്തകന് എസ്.എഫ്.ഐയുടെ മര്‍ദ്ദനം
November 28, 2019 10:01 am

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജ് ഹോസ്റ്റലില്‍ കെ.എസ്.യു പ്രവര്‍ത്തകന് എസ്.എഫ്.ഐ യുടെ മര്‍ദ്ദനം. കെ.എസ്.യു യുണിറ്റ് ഭാരവാഹിയും രണ്ടാം വര്‍ഷ