പാലക്കാട് കെഎസ്ആര്‍ടിസിയുടെ പുനര്‍നിര്‍മ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത് ഊരാളുങ്കല്‍
January 7, 2020 3:13 pm

പാലക്കാട്: പാലക്കാട്ടെ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിന്റെ പുനര്‍നിര്‍മാണത്തിന് അനുമതിയായി. അടുത്തയാഴ്ച നിര്‍മാണം തുടങ്ങി ഒന്നര വര്‍ഷത്തിനുളളില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നാണ് കരാറുകാരായ ഉരാളുങ്കല്‍