മത്സ്യബന്ധന വിവാദം; ഇഎംസിസി-കെഎസ്‌ഐഡിസി ധാരണാപത്രം റദ്ദാക്കി
February 24, 2021 4:53 pm

തിരുവനന്തപുരം: ആഴക്കടല്‍ മത്സ്യബന്ധന വിവാദം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇഎംസിസി – കെഎസ്‌ഐഡിസി ധാരണാപത്രം റദ്ദാക്കി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. അയ്യായിരം കോടിയുടെ

റബറധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി 1000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ലക്ഷ്യമിട്ട് സര്‍ക്കാര്‍
November 14, 2020 1:28 pm

തിരുവനന്തപുരം : റബറധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായും പ്രതിസന്ധികള്‍ പരിഹരിക്കാനും സിയാല്‍ മാതൃകയില്‍ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുളള നടപടിയുടെ ഭാഗമായി രൂപീകരിച്ച കേരള