ചാല തീപിടിത്തത്തിനു കാരണം ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ടല്ലെന്ന് കെഎസ്ഇബി
November 15, 2014 7:31 am

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ചാലയില്‍ തീപിടിത്തം ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണം ഷോട്ട് സര്‍ക്യൂട്ടല്ലെന്ന് കെഎസ്ഇബി അധികൃതര്‍ വ്യക്തകമാക്കി. ഇതുസംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് തഹസില്‍ദാര്‍ സര്‍ക്കാരിന്