ട്വിലൈറ്റ് താരം ക്രിസ്റ്റിന്‍ സ്റ്റുവര്‍ട്ട് വിവാഹിതയാകുന്നു; വധു ഡിലന്‍ മേയര്‍
November 4, 2021 2:56 pm

ഹോളിവുഡ് താരം ക്രിസ്റ്റിന്‍ സ്റ്റുവര്‍ട്ട് വിവാഹിതായവുന്നു. ട്വിലൈറ്റ് താരം ക്രിസ്റ്റിന്‍ സ്റ്റുവര്‍ട്ടും കാമുകി ഡിലന്‍ മേയറും തമ്മിലാണ് വിവാഹം. രണ്ട്