കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരകം: ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു
February 21, 2015 10:59 am

ആലപ്പുഴ: പി.കൃഷ്ണപിള്ള സ്മരകം തകര്‍ത്ത കേസില്‍ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ആലപ്പുഴ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു. കേസില്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ