പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ താങ്ങായ കൃഷ്ണകുമാരിയെ ഓര്‍മ്മിച്ച് തോമസ് ഐസക്ക്
August 24, 2018 12:47 pm

തിരുനവന്തപുരം: സംസ്ഥാനം കണ്ടതില്‍ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയക്കെടുതിയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ നേരിട്ടത്. ഇന്ന് സംസ്ഥാനം അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലാണ്. ഒത്തൊരുമയോടെയുള്ള