ബിജെപിയില്‍ സമഗ്രമായ അഴിച്ചുപണി; കൃഷ്ണകുമാര്‍ ബിജെപി ദേശീയ കൗണ്‍സില്‍ അംഗം
October 5, 2021 4:27 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ബിജെപിയില്‍ സമഗ്രമായ അഴിച്ചുപണി. അഞ്ച് ജില്ലാ പ്രസഡിന്റുമാരെ മാറ്റി. കാസര്‍ഗോഡ്, വയനാട്, പാലക്കാട്, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ