റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഇന്നൊവേഷന്‍ ഹബിന്റെ ആദ്യ ചെയര്‍മാന്‍ ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍
November 17, 2020 5:45 pm

റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഇന്നൊവേഷന്‍ ഹബിന്റെ ആദ്യ ചെയര്‍മാനായി ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍. ഇന്‍ഫോസിസിന്റെ മുന്‍ സഹസ്ഥാപകനും നിലവില്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകളുടെ ഇന്‍ക്യുബേഷന്‍ കേന്ദ്രമായ