ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ക്രെറ്റയില്‍ ഇനി മുതല്‍ ഇ പ്ലസ് വേരിയന്റ് ഇല്ല
March 31, 2019 12:49 pm

ഹ്യുണ്ടായിയുടെ പ്രീമിയം കോംപാക്റ്റ് വാഹനമായ ക്രെറ്റയില്‍ ഇനി മുതല്‍ ഇ പ്ലസ് വേരിയന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. പകരം ഇഎക്സ് എന്ന പുതിയ