വ്യത്യസ്ഥ നിറങ്ങളില്‍ ക്രെറ്റയ്ക്ക് പുതിയ പതിപ്പുമായി ഹ്യുണ്ടായി
October 31, 2017 11:21 pm

ക്രെറ്റ എസ്‌യുവിക്ക് പുതിയ പതിപ്പുമായി ഹ്യുണ്ടായി.റെനോ ക്യാപ്ച്ചറിന്റെ വരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹ്യുണ്ടായിയുടെ പുതിയ നീക്കം. പുതുതായുള്ള ഏര്‍ത്ത് ബ്രൗണ്‍ Earth