ക്രാക്കത്തൂവയുടെ ഉയരം മൂന്നില്‍ ഒന്നായി കുറഞ്ഞു
December 30, 2018 12:19 pm

ജക്കാര്‍ത്ത: അനക് ക്രാക്കത്തൂവ അഗ്‌നിപര്‍വതത്തിന്റെ വ്യാപ്തി മൂന്നില്‍ ഒന്നായി കുറഞ്ഞുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പൊട്ടിത്തെറിക്ക് പിന്നാലെ പൊക്കവും വ്യാപ്തിയും കുറഞ്ഞുവെന്നാണ് ഇന്തോനേഷ്യന്‍