നേപ്പാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കെ പി ഒലി അഞ്ച് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ചൈനയിലേക്ക്
June 13, 2018 5:57 pm

നേപ്പാള്‍: നേപ്പാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കെ പി ഒലി അഞ്ച് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ചൈനയിലേക്ക്. രണ്ടാമത്തെ വിദേശയാത്രയാണ് നേപ്പാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ചൈനയിലേക്ക്