‘കെ.പി.സി.സിയുടെ മുഖമാകാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കും പറ്റില്ലേ’; ജംബോ പട്ടികയ്‌ക്കെതിരെ വനിതാ നേതാക്കള്‍
November 22, 2019 10:05 am

തിരുവനന്തപുരം: കെ.പി.സി.സി പുനസംഘടനയില്‍ പ്രതിസന്ധി വീണ്ടം രൂക്ഷമാകുന്നു. എ.ഐ.സി.സിക്ക് അയച്ച ജംബോ പട്ടികയില്‍ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വനിതാ നേതാക്കള്‍. വനിതകള്‍ക്ക്