ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനം; നേപ്പാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ചൈനയിലേക്ക് ഇന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. . .
June 19, 2018 8:20 pm

കാഠ്മണ്ഡു: ആറു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ചൊവ്വാഴ്ച നേപ്പാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കെപി ഒലി ചൈനയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു. ബുധനാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഒലി