കേരള പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് സന്ദര്‍ശകരെ കാത്ത് റോബോട്ട് . .
February 19, 2019 11:04 pm

തിരുവനന്തപുരം : സേവനങ്ങള്‍ക്ക് അടിമുടി മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് കേരള പൊലീസ്. പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് ഇനി മുതല്‍ സന്ദര്‍ശകരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും വിവരങ്ങള്‍