മാലാഖയില്‍ നിന്ന് ‘കോഴിപ്പോരി’ലേക്ക്; വീണ നന്ദകുമാറിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിലെ ട്രെയ്‌ലര്‍
February 28, 2020 6:24 pm

‘കെട്ട്യോളാണെന്റെ മാലാഖ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ താരം വീണ നന്ദകുമാര്‍ അഭിനയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് ‘കോഴിപ്പോര്’. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയ്‌ലര്‍

ഇനി ‘മലാഖയല്ല’, ‘കോഴിപ്പോരു’മായി വീണ നന്ദകുമാര്‍; ആദ്യ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്ത്
February 15, 2020 12:24 pm

‘കെട്ട്യോളാണെന്റെ മാലാഖ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ താരം വീണ നന്ദകുമാര്‍ അഭിനയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് ‘കോഴിപ്പോര്’. ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ