ഷിഗല്ല രോഗം നിയന്ത്രണവിദേയമാക്കി കോഴിക്കോട്
December 21, 2020 7:04 am

കോഴിക്കോട് : കോഴിക്കോട് കോര്‍പറേഷന്‍ പ്രദേശത്ത് കണ്ടെത്തിയ ഷിഗല്ല രോഗം മികച്ച പ്രതിരോധ നടപടികളിലൂടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയതായി ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍