പ്രളയ ഫണ്ട് വെട്ടിപ്പ്; അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് റവന്യു സെക്രട്ടറിക്ക് അയക്കുമെന്ന് കളക്ടര്‍
September 25, 2021 11:05 am

കോഴിക്കോട്: പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പില്‍ സീനിയര്‍ ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് റവന്യു വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയക്കുമെന്ന് കോഴിക്കോട്