കോഴിക്കോട്ടെ ബീച്ചുകൾ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ഇന്ന് മുതൽ തുറക്കും
December 4, 2020 9:26 am

കോഴിക്കോട് : കോഴിക്കോട്ടേ ബീച്ചുകൾ ഇന്ന് മുതൽ ജനനങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് കൊടുക്കും. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശനം