അറ്റകുറ്റപ്പണി; കോട്ടയം വഴിയുള്ള ട്രെയിനുകള്‍ വൈകും
February 26, 2020 9:19 am

കൊച്ചി: വൈക്കം റോഡിനും പിറവം റോഡിനുമിടയിലെ 19ാം നമ്പര്‍ ലെവല്‍ക്രോസിലെ ഗര്‍ഡര്‍ നീക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫെബ്രുവരി 29, മാര്‍ച്ച് ഒന്ന്