വ്യാജ കോഴ്സ്; കോട്ടക്കലിലെ അൽമാസ് കോളജിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി
August 26, 2020 11:50 pm

തിരുവനന്തപുരം: വ്യാജ കോഴ്‌സുകള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് പെരുകുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ പരാതി ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത് കോട്ടക്കല്‍ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അല്‍മാസ് കോളേജ് ഓഫ്