ചരിത്രമെഴുതി അമേരിക്കന്‍ താരം; കോരി കൊക്കോ ഗോഫ് വീനസ് വില്യസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി
July 2, 2019 11:11 am

വിംബിള്‍ഡണില്‍ പുതു ചരിത്രമെഴുതി അമേരിക്കന്‍ താരം. 15 കാരിയായ കോരി കൊക്കോ ഗോഫ് ആണ് മികച്ച ടെന്നീസ് താരമായ വീനസ്