വിദേശ സന്ദര്‍ശനം വിജയകരം, വിവിധ മേഖലകളിലെ വികസനത്തിന് ഗുണം ചെയ്തു: മുഖ്യമന്ത്രി
December 7, 2019 12:02 pm

തിരുവനന്തപുരം: ജപ്പാന്‍,കൊറിയ സന്ദര്‍ശനം വിജയകരമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. ആരോഗ്യ,വിദ്യാഭ്യാസ വികസനത്തിന് സന്ദര്‍ശനം ഗുണം ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍