കരുണ സംഗീത നിശ സാമ്പത്തിക ആരോപണം; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്
February 18, 2020 4:48 pm

കൊച്ചി: മ്യൂസിക് ഫൗണ്ടേഷന്റെ കരുണ സംഗീത പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങളന്വേഷിക്കാന്‍ കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെ ഉത്തരവ്. സാമ്പത്തിക