കേരള സര്‍വകലാശാലയിലെ അധ്യാപക നിയമനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കും
May 2, 2015 7:41 am

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സര്‍വകലാശാലയില്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടെ നടത്തിയ അധ്യാപക നിയമനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കും. സംവരണ അട്ടിമറി നടന്നെന്ന പരാതിയെ തുടര്‍ന്നാണ്

Page 6 of 6 1 3 4 5 6