പ്രവാസി വിഷയത്തില്‍ കേരളം മുന്നോട്ട് വച്ച നിര്‍ദേശം ശ്ലാഘനീയമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍
June 25, 2020 11:19 pm

തിരുവനന്തപുരം: പ്രവാസികളെ വിമാനത്തില്‍ തിരികെ കൊണ്ടുവരുമ്പോള്‍ എടുക്കേണ്ട മുന്‍കരുതലുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് കേരളം മുന്നോട്ട് വച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ശ്ലാഘനീയമാണെന്ന് അഭിനന്ദിച്ച് കേരളത്തിന്