സംസ്ഥാന മാധ്യമ അവാര്‍ഡ്,അരുണ്‍കുമാര്‍ മികച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍
February 13, 2020 6:53 am

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ 2018ലെ മാധ്യമ അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലെ കെ അരുണ്‍കുമാറാണ് മികച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍. ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള