ചാഞ്ചാട്ടം തുടര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണവില; ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വര്‍ധിച്ചു
July 29, 2023 11:28 am

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില ഇന്നും ഉയര്‍ന്നു. കേരള വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ വില, ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 5535

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഉയര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണവില; 10 ദിവസത്തിനിടെ വര്‍ധിച്ചത് 750 രൂപ
July 13, 2023 10:44 am

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നു. ഇന്ന് 280 രൂപ വര്‍ധിച്ചതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 44,000ല്‍ എത്തിയത്.