ഏഴ് ശതമാനം പലിശക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് വായ്‌പ് നൽകും : കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപറേഷൻ
November 27, 2020 7:06 am

തിരുവനന്തപുരം ;ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് വായ്പ നൽകാൻ ഒരുങ്ങി കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപറേഷൻ. ഏഴു ശതമാനമാണ് പലിശ. വിദേശത്തു നിന്നും മടങ്ങി

കേരള ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കോര്‍പറേഷന്റെ 2017-18 കാലയളവിലെ ലാഭം 8.30 കോടി രൂപ
June 26, 2018 7:15 pm

2017-18 കാലയളവിലെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ കേരള ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കോര്‍പറേഷന്റെ ലാഭം 8.30 കോടി രൂപ. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം

കേരള ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന് 5.69 കോടി രൂപയുടെ ലാഭം
July 8, 2017 10:43 am

തിരുവനന്തപുരം: കേരള ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന് 5.69 കോടി രൂപയുടെ ലാഭം. 2016-17 കാലയളവിലെ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ കണക്കു പ്രകാരമാണിത്. കഴിഞ്ഞദിവസം