വിശ്വാസികള്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കും ; വനിതാ മതിലുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്ന് ധീവര മഹാസഭ
December 3, 2018 8:04 pm

തിരുവനന്തപുരം : നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാനായി കാസര്‍ഗോഡ് മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം വരെ സര്‍ക്കാര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വനിതാ മതിലുമായി 35 ലക്ഷത്തോളം