മഴക്കെടുതി വീണ്ടും ; അഞ്ചുതെങ്ങില്‍ വള്ളം മറിഞ്ഞ് രണ്ട് മരണം
August 11, 2018 11:46 am

തിരുവന്തപുരം: അഞ്ച് തെങ്ങില്‍ വള്ളം മറിഞ്ഞ് രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു. മത്സ്യ തൊഴിലാളികളായ കാരമല്‍ ലാസര്‍, സഹായ രാജ് എന്നിവരാണ്