കേരളം ഇനി ആരു ഭരിക്കും? ഇന്നറിയാം
May 2, 2021 6:49 am

തിരുവന്തപുരം: കേരള ജനത ഉറ്റുനോക്കുന്ന വോട്ടെണ്ണല്‍ ഇന്ന്. കേരളം ആരു ഭരിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് കണ്ടറിയാം. മൂന്ന് മുന്നണികളും വിജയം നേടുമെന്ന