കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസ്സും കേരള കോൺഗ്രസ്‌ ജോസഫ് വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു
December 30, 2020 7:57 am

കണ്ണൂർ : കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ്‌ ജോസഫ് വിഭാഗവും കോൺഗ്രസ്സും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു. അയ്യങ്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ അവസാന

ജോസഫ് വിഭാഗം കണ്ണൂരിൽ യുഡിഎഫ് വിടാൻ നീക്കങ്ങൾ
December 26, 2020 9:16 am

കണ്ണൂർ : കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ യുഡിഎഫ് വിടാനൊരുങ്ങുന്നു. മുന്നണിയില്‍ വേണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി.