സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ കോളേജുകളും ഈ മാസം 18 മുതല്‍ തുറക്കും
October 2, 2021 7:27 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസം 18 മുതല്‍ എല്ലാ കോളേജുകളും തുറക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും അധ്യാപകരും മറ്റ് ജീവനക്കാരും