കേരളത്തില്‍ ഈ വര്‍ഷം ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓപണിംഗ് സ്വന്തമാക്കി ‘പിഎസ് 2’
April 29, 2023 3:57 pm

ആദ്യദിനം കേരളത്തില്‍ നിന്ന് മികച്ച കളക്ഷൻ സ്വന്തമാക്കി മണി രത്നം ചിത്രം പൊന്നിയിന്‍ സെല്‍വന്‍ 2. ഈ വര്‍ഷത്തെ റിലീസുകളില്‍