ഹൈദരബാദ് എഫ് സി പ്ലേ ഓഫിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കേരള പരിശീലകൻ
January 10, 2022 12:00 pm

കൊച്ചി: ഇന്നലെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനോട് പരാജയപ്പെട്ട ഹൈദരബാദ് എഫ് സിയെ പുകഴ്ത്താൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരിശീലകൻ ഇവാൻ മടിച്ചില്ല. ഹൈദരബാദ് എഫ്