കണക്ക് തീർക്കാൻ ചുവപ്പും കാവിയും നേർക്കുനേർ . . . (വീഡിയോ കാണാം)
September 30, 2019 6:55 pm

ബി.ജെ.പി ഭിന്നത ആഘോഷിക്കുന്നവര്‍ കാണാതെ പോകുന്നത് അവരുടെ ജയസാധ്യതയാണ്. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്, കോന്നി, മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നടക്കാന്‍ പോകുന്നത് പ്രവചനാതീതമായ ഒരു

മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോരാട്ടം ഞെട്ടിക്കും, സകല ശക്തിയും പ്രയോഗിച്ച് ബി.ജെ.പി
September 30, 2019 6:36 pm

ബി.ജെ.പി ഭിന്നത ആഘോഷിക്കുന്നവര്‍ കാണാതെ പോകുന്നത് അവരുടെ ജയസാധ്യതയാണ്. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്, കോന്നി, മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നടക്കാന്‍ പോകുന്നത് പ്രവചനാതീതമായ ഒരു