പ്രളയ സെസ്: കുടുംബ ബജറ്റ് താളം തെറ്റും
January 31, 2019 3:12 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ബജറ്റില്‍ ഒരു ശതമാനം പ്രളയസെസ് ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബ ബജറ്റിനെ താളം തെറ്റിക്കും. ഹോട്ടല്‍ താമസവും

kerala-budget-postponed
December 30, 2016 5:03 am

തിരുവനന്തപുരം: ജനുവരിയില്‍ നടക്കാനിരുന്ന സംസ്ഥാന ബജറ്റ്‌ മാറ്റിവച്ചു. അവതരണം ഫെബ്രുവരി അവസാനമോ മാര്‍ച്ച് ആദ്യമോ നടക്കും. നോട്ട് റദ്ദാക്കല്‍ മൂലമുള്ള

Kerala budjet-transportation
February 12, 2016 7:09 am

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാന വികസനങ്ങള്‍ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള ബജറ്റില്‍ റോഡുകളുടെ വികസനത്തിനും പാലങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിനുമാണ് ബജറ്റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തുക