എളിമയുടെ ജനകീയ ബജറ്റ്, ചർച്ച ചെയ്ത് കേരളം
January 15, 2021 6:35 pm

പിണറായി സര്‍ക്കാറിന്റെ അവസാന ബജറ്റ് ജനകീയ പദ്ധതികളാല്‍ സമ്പന്നം. ബജറ്റിലെ ജനകീയത, ഭരണ തുടര്‍ച്ചക്ക് സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയില്‍ പ്രതിപക്ഷം.(വീഡിയോ

പ്രതിപക്ഷത്തെയും ഞെട്ടിച്ച ബജറ്റ്, ഭരണ തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട നീക്കമോ ?
January 15, 2021 5:47 pm

പിണറായി സര്‍ക്കാറിന്റെ ഈ അവസാന ബജറ്റും പ്രതിപക്ഷത്തിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നതിപ്പോള്‍ വന്‍ പ്രഹരം. ജനപ്രിയ ബജറ്റെന്ന് ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ തന്നെ വിലയിരുത്താവുന്ന ബജറ്റാണ്