വോട്ടർമാരുടെ നിസംഗത പാർട്ടികളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു (വീഡിയോ കാണാം)
October 9, 2019 5:40 pm

കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസ് തളര്‍ത്തിയത് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തേയും. ജോളിയുടെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ അരും കൊലകളെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ ഓരോന്നായി പുറത്ത് വന്നതോടെ

ഈ പോരിൽ ജയം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം . . . വീഴുന്നവരുടെ ഭാവി തന്നെ തരിപ്പണമാകും
October 9, 2019 5:06 pm

കൂടത്തായി കൂട്ടക്കൊലക്കേസ് തളര്‍ത്തിയത് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തേയും. ജോളിയുടെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ അരും കൊലകളെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ ഓരോന്നായി പുറത്ത് വന്നതോടെ