വിശന്ന് വലഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍; ഭക്ഷണമെന്ന് ധരിപ്പിക്കാന്‍ അടുപ്പിലെ വെള്ളത്തില്‍ കല്ലിട്ട് ഒരമ്മ
May 3, 2020 3:38 pm

നെയ്‌റോബി: വിശന്ന് വലഞ്ഞ കുട്ടികള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ തിളച്ചു മറിയുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് അമ്മ കല്ലുകള്‍ ഇടും. പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കി നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികള്‍