അനുരാഗ് കശ്യപ് ചിത്രം ‘കെന്നഡി’ കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക്
April 14, 2023 3:14 pm

മുംബൈ: അനുരാഗ് കശ്യപ് ചലച്ചിത്രം കെന്നഡി 2023ലെ കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില്‍ നേരത്തെയും ചിത്രങ്ങള്‍