ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാമത്, ശക്തമായ പ്രതിരോധ പങ്കാളിയുമെന്ന് ജപ്പാൻ
September 9, 2017 10:47 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി : ഉറച്ച നിലപാടുകളും ആഭ്യന്തര ബന്ധങ്ങളും ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഇന്ത്യയെ ഒന്നാമതാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ജപ്പാന്‍. മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വസിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന ഒരു