കെല്‍പാം എംഡി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സജി ബഷീറിനെ നീക്കി
January 11, 2018 8:02 pm

തിരുവനന്തപുരം: കെല്‍പാം എം.ഡി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സജി ബഷീറിനെ നീക്കി. വ്യവസായ മന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി. പകരം ആര്‍ക്കും