‘ഹംഗേറിയൻ ഹീറോ’ ; കീവേ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പുതിയ ബൈക്ക് പുറത്തിറക്കി
October 17, 2022 10:51 am

ഹംഗേറിയൻ ഇരുചക്ര വാഹനബ്രാൻഡായ കീവേ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പുതിയ ബൈക്ക് SR125 പുറത്തിറക്കി. 1.19 ലക്ഷം രൂപയാണ് റെട്രോ ശൈലിയിൽ