വളര്‍ത്തുനായ സ്‌നേഹത്തില്‍ 34,465 യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി മോഷ്ടിച്ച് യുവാവ്
March 8, 2020 8:34 pm

മുംബൈ: വളര്‍ത്ത് നായക്ക് നാട്ടിലെ ചൂട് സഹിക്കാന്‍ പറ്റില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ യുവാവ് മോഷ്ടിച്ചത് 34,465 യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി. തന്റെ വളര്‍ത്ത്